Wijkactiviteiten 2023-11-27T19:48:42+00:00

Wijk activiteiten van T-Swin, de Tempeliers en de Tempeltantes

Nieuwsbrief ’t Zwin

Save the date
Zaterdag 16 december 2023

Op zaterdag 16 december van 16-18 uur houden we in de binnentuin van ’t Atrium
een kerstbijeenkomst voor onze bewoners.

Het is weer een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een
drankje, erwtensoep met roggebrood en katenspek in ‘t Atrium.
Kom daarom op 16 december naar de kerstbijeenkomst in de sfeervolle binnentuin
van ’t Atrium (appartementengebouw aan de Groot-Bijgaardenlaan) en spoor uw
buren en buurtgenoten in ’t Zwin aan om mee te komen.

Wij vragen geen vergoeding voor de consumpties. Het zou ons wel enorm helpen als u
uw eigen soepkom/soeplepel en glas meebrengt. Dit verkleint de afvalberg.
Wel vragen wij u (traditiegetrouw) in deze tijd van cadeautjes en kerstpakketten om
geheel vrijblijvend “iets” in natura mee te brengen voor de Voedselbank Eindhoven.

Alle basisproducten als (filter)koffie, thee, soep (blik), rijst, pasta, pastasaus, zoet beleg,
lang houdbare melk zijn welkom. Natuurlijk ook lekkere dingen voor de feestdagen.
Let op: alcoholische dranken worden niet geaccepteerd door de Voedselbank.
Vindt u het lastig om producten te kopen, mee te nemen, dan kunt u ook een financiële
donatie in de daarvoor bestemde collectebus doen.
Wij zorgen ervoor, dat alles bij de Voedselbank terecht komt, zodat zij andere mensen
in deze donkere maanden, enige verlichting kunnen geven.

Wij zien u graag op zaterdag 16 december in ‘t Atrium!

Terugblik Burendag 23 september

Het weer zat mee!
De kinderen konden lekker springen op het springkussen. Jong en oud konden elkaar
ontmoeten, daar waar burendag voor bestemd is. Ook onze inmiddels vele expats
waren aanwezig!

Wij kijken met trots terug op de Burendag. Wat een geweldige opkomst en wat was het gezellig!

Tempel magazine

U hebt het vast al gemerkt dat het Tempel magazine dit jaar niet verschenen. Wij hebben nog
lang goede hoop gehad dat het doorgezet zou worden. Helaas gaat dat niet meer lukken en
zullen we u voortaan weer met deze nieuwsbrief of met een flyer over onze activiteiten berichten.

Activiteiten 2024

Hebt u ideeën over activiteiten? Laat het ons weten via redactietzwin@ziggo.nl. We kunnen dan
uw idee bespreken in een van de bestuursvergaderingen. We kunnen dat niet alleen en vragen
uw hulp en misschien ook nog van anderen bij het uitvoeren.

Meer biodiversiteit in ’t Zwin

In diverse wijken van Woensel Noord zijn paaltjes gezet in het groen. De gemeente heeft in het
begin van 2022 een aantal wijzigingen doorgevoerd in het onderhoud op een aantal proefplaatsen.
Bij elke wijziging heeft de gemeente ook een plek waar nog traditioneel onderhoud wordt uitgevoerd.
Er zijn boomspiegels, welke ze niet meer schoffelen maar alleen maaien als het onkruid hoger staat
dan 30 cm. Daar zijn dan in dezelfde straat ook boomspiegels, welke nog gewoon geschoffeld worden.
Dit doet de gemeente ook met gazon. Sommige stukken worden nog gewoon gemaaid als gazon  n
andere delen gaan ze verschralen door 3 maal per jaar te maaien en alles onmiddellijk te ruimen. Zo
hoopt de gemeente in enkele jaren een bloemrijk en kruidenrijk grasveld te krijgen. Aan de hand van
de resultaten gaan ze dan minder maaien en ook op andere tijden maaien. Zo moet er meer
biodiversiteit ontstaan.

Om te weten of dit werkt gaat de gemeente al deze maatregelen ook meten. Dit doen ze met sensoren die
o.a. de bodem meten op vocht, zuurstof, bodemleven en ook organisch stofgehalte. Dit vergelijken ze dan
met de resultaten van traditioneel onderhoud, welke ze ook op dezelfde onderdelen meten. Zo hoopt de
gemeente te kunnen meten dat bij de nieuwe methode de beplanting beter groeit, maar ook minder
verdroogt, beter vocht in de bodem opneemt maar ook meer bijvoorbeeld stikstof vastlegt. De graslanden
meten ze ook en bij de Groot Bijgaardenlaan meten ze ook nog de invloed op de bomen. Verder komt er
2 maal per jaar een ecoloog langs om te kijken wat er gebeurt met het gras. Komen er meer kruiden en
bloemen en komen er ook meer insecten? Aan de hand van die resultaten, kan de gemeente dan verdere
maatregelen nemen. Bij elke maaibeurt van het “kruidenrijk gras” blijft wel een stukje staan van ongeveer
10 tot 20% om insecten en eventueel andere dieren de kans te geven om te blijven schuilen en voedsel
te kunnen vinden. De volgende maaibeurt wordt dit stukje wel gemaaid en blijft een ander stukje staan.
Het veld aan de Groot Bijgaardenlaan is vooral gekozen omdat hier een goede combinatie is met grote
bomen en gras.

Op de palen welke nu geplaatst zijn, staan ook QR codes welke door inwoners kunnen worden gescand,
waarna zij tekst en uitleg krijgen.

Deze proef loopt al een jaar in 3 andere stadsdelen. De proef wordt dit jaar uitgebreid naar Woensel Noord
en uiteindelijk gaat de gemeente dit uitzetten over geheel Eindhoven. De gemeente heeft tot op heden op
kruidenrijke velden welke al een jaar lopen alleen maar positieve reacties ontvangen.

Adopteer een straat

 

In het verlengde van biodiversiteit in ’t Zwin door de gemeente. U hebt deze bordjes misschien al zien
staan bij bomen in de wijk. Vergroening staat bij gemeente Eindhoven hoog in het vaandel. En het
schoonhouden van de stad is minstens zo belangrijk. Beide worden omarmd door Adopteer een Straat:
een Eindhovens vrijwilligersinitiatief dat in 2014 is ontstaan en waar al meer dan 1500 enthousiaste
vrijwilligers aan meedoen. Inwoners van Eindhoven kunnen – alleen of in een groep- een bepaald gebied
“adopteren”. Zo helpen ze met het schoonmaken en/of groen houden van het geadopteerde gebied.

Schone, groene en duurzame leefomgeving
Om je woonomgeving groen te houden, adopteer je een stukje van de openbare ruimte. Boomspiegels
en geveltuintjes mag je altijd adopteren, daar is geen verdere toestemming voor nodig. Als je een
stukje groen hebt geadopteerd, is het aan jou om het te onderhouden. Denk daarbij aan het verbeteren
van de grond door zand en oude grond te vervangen door goede potgrond, het planten van planten en
bloemen, onkruid wieden en de beplanting water geven. Geadopteerde gebieden moeten gemarkeerd
worden met een Adopteer een Straat-bordje. Zo weet de gemeente dat jij voor het onderhoud zorgt.
Zo’n bordje kan je aanvragen via adopteereenstraat@gmail.com.

Het geeft de straat een vriendelijke en vrolijke sfeer. Ook de biodiversiteit gaat erop vooruit als je kiest
voor planten (zaadjes) die goed voor de bijen en insecten zijn. Zo kan een boomspiegel er dan uit zien.

Het bestuur stichting ’t Zwin