Bestuur 2020-05-30T06:45:30+00:00

Ge Wonink
Voorzitter

Hans v/d Heijden
2e Penningmeester

Hans van Kuiten
Bestuurlid

Cees Backs
Secretaris

Rinus van Houtum
Beheerder

José Buchee
Bestuurslid

Riet Heerings
1e Penningmeester

Thea van Hirsel
notuliste

Frank van Hirsel
Webmaster