Preventie- en intrigiteitsbeleid 2024-06-04T11:36:40+02:00

PREVENTIE – EN INTEGRITEITSBELEID.

ALGEMÉEN.

Ontmoetingcentrum ’t Trefpunt gelegen in de wijk de Tempel Belgieplein 20 onderdeel uitmakend van stadsdeel Woensel Noord te Eindhoven stelt zich ten doel het beheer en de exploitatie van het gebouw dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor activiteiten van de plaatselijke verenigingen en stichtingen op sociaal, maatschappelijke, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied.

Verder is het beleid van de stichting ’t Trefpunt gericht op wijkgericht denken en wijkgericht doen.

Ons ontmoetingscentrum is geheel toegankelijk voor iedereen. Al onze vrijwilligers zullen er alles aan doen om onze bezoekers hun een veilige omgeving te creëren door actief beleid te voeren en op het voorkomen van ongewenst gedrag van bezoekers.

Om dit te waarborgen heeft de stichting ’t Trefpunt een preventie-en integriteitsbeleid opgesteld.

Stichting ’t Trefpunt gebruikt dit preventie-en integriteitsbeleid voor al onze vrijwilligers.

Hier vallen de volgende punten onder :

 • : Gedragscode
 • : Vertrouwenspersoon
 • : Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers.

A : GEDRAGSCODE.

 • : De vrijwilliger(ster) is het aanspreekpunt van de Stichting en streeft erna dat iedereen zowel vrijwilligers als bezoekers binnen de organisatie zich veilig en gerespecteerd voelen.
 • : De vrijwilliger(ster) zorgt ervoor dat de bezoekers niet in hun waardigheid worden aangetast. 3 : De vrijwilliger(ster) zal niet in het privé leven duiken van de bezoeker dan functioneel noodzakelijk is.
 • : De vrijwilliger(ster) zal ook werken met kwetsbare personen zoals ouderen met een lichte vorm van dementie en eenzame ouderen.
 • : De vrijwilligers(sters) mogen de bezoekers niet op een zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden . 6 : De vrijwilliger(ster ) is belast met de dagelijkse geldstromen die voortvloeien uit de kassaopbrengst van de horeca en zaalverhuur.
 • : De vrijwilliger(ster) zorgt ervoor dat aan het einde van de dag de kas gecontroleerd wordt en het geld dat aanwezig is in de kassa in de daarvoor bestemde geldzak wordt gedaan en in de kluis wordt gelegd.
 • : De vrijwilliger(ster) is belast met het dagelijks bedrijfshygiëne beleid en moet hiervoor handelingen uitvoeren die zijn opgesteld op de daarvoor bestemde formulieren.
 • : De vrijwilliger(ster) moet een cursus volgen om in aanmerking te komen voor het certificaat : VERANTWOORD ALCOHOL SCHENKEN.
 • : De vrijwilliger(ster) ondertekend bij de stichting een vrijwilligers overeenkomst waarvan de gedragscode een onderdeel is.
 • : In die gevallen waar de gedragscode niet direct in voorziet, of bij twijfel ligt binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger(ster) in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarvoor in contact te treden met het dagelijks bestuur van de stichting.

VERTROUWENSPERSOON.

Bij een vertrouwenspersoon kan de vrijwilliger(ster) terecht met vragen of twijfels.

Binnen Stichting ’t Trefpunt hebben we twee vertrouwens personen aan gesteld, namelijk één voor het personeelsbeleid en één voor de facilitaire zaken zoals o.a de zaalverhuur.

Voor de personeelszaken is dat : Kees van Valen

Voor de facilitaire zaken is dat : Rinus van Houtum

AANSTELLINGSBELEID NIEUWE VRIJWILLIGERS.

Om vrijwilliger(ster) te worden bij stichting ’t Trefpunt wordt er altijd voorafgaand een intake gesprek gehouden. Hierbij zijn tenminste altijd twee bestuursleden aanwezig waaronder bestuurslid personeelszaken.

Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar de geschiktheid van de kandidaat om ook met kwetsbare groepen te werken die veelal aanwezig zijn in ontmoetingscentrum ’t Trefpunt. Ook zal worden uitgelegd aan de aspirant kandidaat wat wel en niet kan binnen de stichting.

Bij een positieve uitkomst van het intake gesprek dient de kandidaat de gedragscode te lezen en te ondertekenen. Ook moet hij/zij een VOG overhandigen.

Verder zal de vrijwilliger(ster) een vrijwilligers overeenkomst moeten ondertekenen.