Vrijwaring 2018-01-01T17:39:37+01:00

Trefpunteindhoven.nl is een website die vanuit het stichtingsbestuur van het gemeenschapshuis ’t Trefpunt is opgezet en wordt beheerd. Gemeenschapshuis ’t Trefpunt, hierna te noemen uitgever, neemt geen verantwoordelijkheid voor gegevens op de website die schending van copyright of auteursrechten inhouden. Als echter een dergelijke overtreding wordt waargenomen zal zij elke betrokken vorm van informatie verwijderen die gekoppeld is aan deze copyright of auteursrechtelijke schending. Uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden op de website. Indien de uitgever hiervan op de hoogte wordt gebracht zal deze al het nodige doen om eventuele fouten aan te passen en/of de betreffende informatie verwijderen.

Binnen het volledig bereik van de wet ontkent uitgever alle garanties. Uitgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die kan optreden, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of directe schade. Uitgever garandeert niet dat informatie, gepubliceerd op de website, correct is.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van de opgenomen verenigingen, clubs of groeperingen zijn die van de auteur en niet van de uitgever.

Overname is alleen toegestaan na schriftelijk toestemming van de fotograaf.

Eventuele reacties en verzoeken per e-mail of schriftelijk aan:

 

webmaster@trefpunteindhoven.nl